Kako biti primijećen u digitalnom okruženju?

Nekoliko je univerzalnih pravila i savjeta koji se mogu primijeniti na prezentaciju u digitalnom okruženju...

Prisutnost u digitalnom okruženju danas više nije opcija, nego nešto što se podrazumijeva – bilo da je riječ o velikoj ili maloj tvrtki, brandu koji predstavlja svoje proizvode i usluge ili pak pojedincu koji potencijalnim poslodavcima predstavlja sebe. Dakle, bez obzira na to je li riječ o digitalnom tržištu proizvoda, usluga, ideja ili kao oblika tržišta rada, vrlo je važno istaknuti se u masi, postati vidljiv ciljnim skupinama te, u konačnici, ostvariti željeni cilj, prodaju proizvoda ili usluga, odnosno dobivanje novih poslovnih i karijernih prilika.

Nekoliko je univerzalnih pravila, odnosno savjeta koje se može primijeniti na prezetaciju u digitalnom okruženju, bilo da je riječ o proizvodu, usluzi, pojedincu ili nekom drugom projektu za koje nam je stalo da ih primijeti njihova ciljna skupina. Želite li pozitivne rezultate svoje digitalne prisutnosti u što kraćemu mogućem roku? Svaki od sljedećih koraka koji poduzimate treba se nadovezivati jedan na drugi i zajedno tvoriti cjelinu za uspješan nastup u digitalnom okruženju, koje pak mora imati čvrste temelje.

Od kuda krenuti?

Za početak, sve aktivnosti predstavljanja u digitalnom okruženju planirajte i provodite tako da na umu imate svojega krajnjeg korisnika, odnosno ciljnu skupinu kojoj se obraćate. Jednostavno rečeno, poruke koje im šaljete ispričajte njihovim jezikom, odnosno kako biste se što više približili svojoj ciljnoj skupini, komunicirajte s njom na način koji joj je blizak. Što bolje poznajete svoju ciljnu publiku, to ćete joj svoju poruku moći bolje prilagoditi i već ste na korak bliže svojemu cilju.

Što i kako komunicirati?

Kada je javnost čula za vas, za vaš brand, proizvod ili uslugu, dajte im do znanja zašto je njima to važno i zašto bi upravo oni trebali i željeli saznati više o tome. U ovome je koraku, uz ispunjenje vlastitih ciljeva, važno imati na umu i rješavanje problema ili potreba ciljne javnosti. Kako bi vas javnost razumjela i zainteresirala se za ono što nudite, prije svega istaknite one osobine koje su njima važne te im na taj način ponudite odgovor na pitanje zašto u obzir uzeti vas, vaš proizvod ili uslugu za razliku od brojnih drugih koji su prisutni u digitalnom okruženju.

Osim osobina, veoma je važno istaknuti i prednosti, odnosno sve ono pozitivno što rezultira kupnjom vašega proizvoda ili usluge, ili primjerice angažiranjem vas kao pojedinca. Sama prezentacija proizvoda ili usluga bez navođenja načina na koji će to riješiti kupčev problem ili prezentacija vas samih bez navođenja onoga čime možete pridonijeti potencijalnome poslodavcu, neće biti pretjerano učinkovita. Poruka koju želite prenijeti neka bude jednostavna i lako razumljiva, a opis primamljiv, konkretan, jasan i vjerodostojan te neka obećava samo ono što doista može i ispunjava pa kao takav neka zainteresira čitatelja i potakne ga da sazna više.

Pozitivna iskustva zlata vrijede

Od izrazite koristi u predstavljanju u digitalnom okruženju su iskustva postojećih korisnika, čvrste reference koje će dodati vjerodostojnost onome što nudite i uliti dodatno povjerenje postojećim i potencijalnim korisnicima. Kao što je word of mouth izrazito važan u offline okruženju, word of mouse u digitalnom ima važnu ulogu kada ciljna javnost želi dati priliku nečemu novome, s čime nema direktnog iskustva te želi steći dodatnu sigurnost prije donošenja konačne odluke.

Uloga vizualnog je ogromna

U svemu tome nikako se ne smije zaboraviti niti uloga vizualnoga u digitalnome marketingu. Način na koji ćete svoj proizvod ili uslugu, tj. samoga sebe predstaviti u kontekstu vizualne prezentacije, također će imati znatan učinak na formiranje dojmova ciljne javnosti. Imajte na umu i dobro poznato načelo “manje je ponekad više”. Također, iako vizualna prezentacija treba ostaviti dobar dojam, nikako ne smije biti zaboravljen ni user experience.

Budite u tijeku s novostima

Internet, kao nepresušan izvor ideja i informacija može vam biti od velike koristi. Brojni su izvori, blogovi, istraživanja koja govore o tome kako se različite ciljne skupine ponašaju u digitalnom okruženju, zatim savjeti o korištenju riječi i fraza koji će pobuditi njihovu pozornost. Svakako, uz navedeno, potražite benchmark partnere, najbolje primjere iz prakse, a upoznajte se i s onim što radi vaša konkurencija. Osim što ćete biti u tijeku s događanjima na digitalnom tržištu, možete dobiti i inspiraciju za način provođenja svojih aktivnosti u digitalnome okruženju.

Dobro je biti drukčiji od drugih

Svoju primijećenost i reputaciju u sve zatrpanijem digitalnom okruženju poboljšajte i tako da razmišljate izvan okvira, budite kreativni i inovativni. Biti još samo jedan u nizu, sličan nekome drugome nikako nije poželjno u digitalnom okruženju. Ako je korisnik, nakon što je postao svjestan postojanja onoga što nudite i prikupljanja svih njemu važnih informacija, zainteresiran da klikne na “buy” ikonicu ili vas kotaktira sa željom da vas upozna, vaš posao je savršeno odrađen.


Propustili ste