Impressum

Glavna urednica:
Ana Penović

Suradnici:
Dalen Banko
Suzana Badrov
Nikolina Bogdanović
Milica Cetinić
Milan Dalmacija
Tomislav Hrastovčak
Mario Kojić
Ana Marija Kosanić
Ana Milas
Igor Pernar
Mila Perović
Jelana Prtorić
Nika Škaro
Ana Škriljevečki
Anđela Vidović
Filip Vuković
Jovana Zoroe
Ivona Žinić

Izdavač:
Jasno i glasno d.o.o.
www.jasnoiglasno.com
Zavrtnica 5

Fotografije:
Shutterstock, Jasno i glasno

Dizajn i razvoj:
Bojan Kanižaj i Mario Janković