Što donosi budućnost marketinga?

Izdvajamo nekoliko trendova za koje smatramo da će vrlo brzo zaživjeti u bliskoj budućnosti.

Granice digitalnoga marketinga pomiču se svakodnevno, a tehnološka dostignuća koja su dostupna, ali ona koja se tek predviđa, podižu marketinške aktivnosti online na sasvim novu razinu. Osim toga, napredna tehnološka dostignuća koja se koriste u marketinške svrhe dodatno pomažu u brisanju granica između tradicionalnoga i digitalnog marketinga. Tradicionalni kanali komunikacije, kao što su primjerice televizija i radio, sve više će poprimati mogućnosti digitalnih kanala komunikacije s potrošačima.

Svjedoci smo brojnih predviđanja koja govore o tome u kojemu će se smjeru digitalni marketing razvijati i koju ulogu pri tome imaju tehnološka dostignuća. Izdvajamo samo nekoliko trendova za koje smatramo da će vrlo brzo zaživjeti, i to u bliskoj budućnosti.

Nosivi uređaji
U okruženju prepunom novih marketinških alata i mogućnosti, ključno je njegovati zajednicu potrošača. Ciljne skupine poduzećima će postati dostupnije nego ikad, a jedan od načina njihova dosizanja i direktnoga obraćanja bit će i sve zastupljenija tehnologija nosivih uređaja. Osim mnogih funkcija koje takvi uređaji pružaju korisnicima, kombinacijom digitalnih marketinških aktivnosti i lokacijskih usluga koje podržava tehnologija kao što je iBeacon, poduzeća će se korisnicima moći približiti i predstaviti, doslovno na svakome koraku, i to u pravome trenutku.

Dronovi
Dronove, nišne proizvode koje se koristi u specifičnim situacijama, sve se više upotrebljava i u marketinške svrhe. Jednostavnošću korištenja, dizajnom i kvalitetom pružaju nebrojene mogućnosti. Naravno, trenutačno ih se najviše upotrebljava za snimanje promidžbenih videa i oglasa ili promicanje turističkih destinacija. No, osim toga, njihov potencijal moći će se iskoristiti i u ostale marketinške svrhe kao što su, primjerice, dostava proizvoda naručenih online ili pak za prijenose uživo važnih događanja. Samim time, promatrano iz aspekta vrijednosti proizvodnje i korisničkoga iskustva, dronovi će znatno unaprijediti digitalne marketinške aktivnosti.

Virtualna stvarnost
Virtualna stvarnost otvara marketingašima nova vrata za plasiranje sadržaja njihovim korisnicima. Izvrsna je storytelling platforma za kompanije i prenošenje željenih poruka njihovim ciljnim skupinama korisnika. Osim što će potrošačima pružiti jedinstveno iskustvo doživljaja proizvoda i usluga, virtualna stvarnost također ima velik potencijal u podršci i jačanju prodaje poduzeća. Slučaj je to, primjerice, kod prodaje turističkih aranžmana gdje, u usporedbi s brošurom ili web stranicom, potencijalnim korisnicima pruža znatno bolji doživljaj avanture u koju se upuštaju. Uz podršku prodaji, za virtualnu stvarnost navodi se kako veoma velik potencijal ima i u edukaciji potrošača o proizvodu ili usluzi, prenošenju iskustva različitih događanja, maloprodaji, regrutaciji i zapošljavanju te istraživanju tržišta.

Potpuna povezanost
Od kućanskih aparata, pametnih uređaja do nosive tehnologije i vozila – sve će biti povezano i umreženo. Dok se korisnicima pruža jedinstveno iskustvo, olakšava im se i ubrzava njihove svakodnevne aktivnosti, marketinški stručnjaci dobivaju točne informacije o navikama, potrebama i kretanju njihovih potrošača. Prikupljanjem i analiziranjem tih podataka omogućuje se bolje razumijevanje samih potrošača te potpuno prilagođavanje proizvoda i usluga njihovim potrebama. Već će sada vrlo zahtjevni potrošači tražiti mnogo više, ali i više će analizirati pri razmatranju i odabiru rješenja koja im poduzeća pružaju, što za marketingaše znači nove izazove – kako proizvesti sadržaj i kreirati ponudu, odnosno iskustvo koje će zadovoljiti sve zahtjevnije potrošače i nadmašiti njihova očekivanja.


Propustili ste