22% tvrtki ne posjeduje strategiju za komunikaciju na društvenim mrežama

22% vodećih komunikacijskih profesionalaca koji su sudjelovali u globalnom istraživanju priznalo je da njihove organizacije ne posjeduju strategiju komuniciranja na društvenim mrežama. Rezultati su to najnovijeg globalnog kvartalnog istraživanja Grayling PULSE koje je danas globalni konzalting za odnose s javnošću, public affairs, odnose s investitorima i organizaciju događanja, Grayling.

Od tvrtki koje posjeduju strategiju za komuniciranje na društvenim mrežama samo 39% njih je izjavilo da je ona integrirana u širu komunikacijsku strategiju. Globalno, samo 23% izvršnih direktora osobno sudjeluje u komunikaciji na društvenim mrežama svoje tvrtke – putem bloga, Twittera i ostalih platformi – dok 44% njih nije ni na koji način uključeno u komunikaciju svoje tvrtke na društvenim mrežama. Rezultati su to istraživanja u kojem je sudjelovalo više od 1100 vodećih komunikacijskih i marketinških profesionalaca.

Dva najčešća cilja razvoja digitalne strategije tvrtki su: “unaprijediti ugled” (21,4%) i “povećati svijest” (22,1%). Za “povećanje prodaje” kao pokretača razvoja digitalne strategije izjasnilo se 11% ispitanika, dok se za “službu za korisnike” izjasnilo samo 10% ispitanika. 83% tvrtki iz sektora Tehnologija, mediji & telekomunikacija ima razvijenu digitalni strategiju u usporedbi s 60% tvrtki iz sektora Transport, auto & logistika i 68% iz Potrošačkog & maloprodajnog sektora.

78% tvrtki iz Zapadne Europe koje su odgovorile na upitnik posjeduju digitalnu strategiju u usporedbi sa samo 61.3% tvrtki iz regije CEE i Euroazije. Direktorica poslovanja s klijentima za regiju jugoistočne Europe, Petra Gelb komentirajući rezultate istraživanja izjavila je: Smatram izuzetno značajnim da Hrvatska, Slovenija i Srbija nimalo ne zaostaju za zemljama u regiji (59%) te da će čak 38% ispitanih tvrtki u ove tri zemlje u 2013. godini povećati svoja ulaganja u društvene medije i digitalnu komunikaciju. Rezultati ukazuju na sve veće razumijevanje važnosti digitalnih komunikacija za uspješno poslovanje tvrtke u našoj regiji. Također, čak 30% ispitanika u ove tri zemlje smatra da tvrtke u kojima rade sve više vrednuju doprinos komunikacija na sveukupni komercijalni uspjeh tvrtke i da će se taj značaj nastaviti povećavati. Ovim načinom razmišljanja i vrednovanja tvrtke koje posluju u našoj regiji ukazuju da se sve više približavamo uvriježenom načinu poslovanja na razvijenim tržištima i pozicioniranju komunikacijskih timova i strategija na sve višem nivou unutar tvrtki.

Razlozi zašto tvrtke implementiraju komunikaciju na društvenim mrežama u cjelokupnu komunikacijsku strategiju su brojni, od “povećanja prodaje” i “utjecaja” pa sve do “unapređenja službe za korisnike”. Međutim, činjenica da se „poboljšanje ugleda“ nalazi na drugom mjestu, odmah iza „povećanja svijesti“, kao razlog implementiranja govori o sve većem shvaćanju složenosti i važnosti društvenih medija u postizanju poslovnih ciljeva tvrtke, zaključio je zamjenik direktora hrvatskog ureda Grayling, Robert Škunca.

Također, rezultati najnovijeg istraživanja Grayling PULSE donose jasniju sliku onoga što se percipira kao borba između oglašavanja i odnosa s javnošću putem društvenih mreža i postavlja teret odgovornosti čvrsto u krila PR-a.

cta-planb-3


Propustili ste