#SOMOBORAC mobile savjet #6

Mobilni marketing sastoji se od mobilnih web stranica, SEO-a mobilnih pretraga, oglašavanja na mobilnim platformama, mobilnih aplikacija, location-based usluga, SMS marketinga, upotrebe QR kodova i barkodova, loyalti programa, newslettera, magazina...

Koristite one kanale komunikacije sa svojim ciljnim skupinama putem kojih ćete postojećim i potencijalnim korisnicima pomoći da riješe neki životni izazov, ispune potrebu ili želju, da se informiraju ili zabave. Također, odabrane metode neka kvalitetno nadopunjavaju vaše digitalne strategije. Sinergijom nekoliko njih moći ćete ostvariti sjajne rezultate.


Propustili ste