Video: Pop kultura u Tarantinovim filmovima

Lajavi, slavom ovjenčani Quentin Tarantino poznat je po obilatom referiranju na bezbroj ikona pop-kulture u svojim filmovima. Jedan se fan uhvatio posla i natrpao sve te mrvice u jedan šestminutni video – uključujući i Quentinov segment iz omnibusa ‘Četiri sobe’. Nema ‘Djanga’ doduše, ali sigurni smo da će se uskoro pojaviti i ažurirana verzija. CollegeHumor’s […]

Lajavi, slavom ovjenčani Quentin Tarantino poznat je po obilatom referiranju na bezbroj ikona pop-kulture u svojim filmovima.
Jedan se fan uhvatio posla i natrpao sve te mrvice u jedan šestminutni video – uključujući i Quentinov segment iz omnibusa ‘Četiri sobe’. Nema ‘Djanga’ doduše, ali sigurni smo da će se uskoro pojaviti i ažurirana verzija.


Propustili ste