Uspon nezavisnih profesionalaca u Hrvatskoj

U posljednje vrijeme sve češće se susrećemo s freelance načinom rada, velik broj pojedinaca odlazi iz ''stabilne'' atmosfere rada (stabilnost je danas ipak postala vrlo diskutabilan pojam) samostalno upravljati svojim znanjem i projektima iza kojih u konačnici stoji njihov potpis, a ne potpis kompanije.

U Hrvatskoj je ovakav način rada također uzeo zamah, a isplati li se i opravdava li u konačnici sva ona prethodna očekivanja ispričao nam je Matija Raos – dizajner, kreativac i jedan od osnivača Hrvatskog društva nezavisnih profesionalaca.

Kako si se odlučio na freelance način rada i koliko dugo ti je bilo potrebno od ideje odlaska u freelance vode do realizacije? Jesu li tvoji raniji projekti uopće utjecali na odluku odlaska u freelance ili bi se to dogodilo bez obzira na njih?

Već sam na fakultetu krenuo s freelancingom. Započeo sam suradnje na mnogim interdisciplinarnim projektima s kulturnom ili društvenom komponentom te sudjelovao na raznim natječajima. Premda sam kao i svaki “svježi”, nadobudni i entuzijastični kreativac mislio da ću odmah nakon diplome imati svoj studio i tim ili da ću raditi unutar nekog kreativnog kolektiva, vrlo brzo sam dobio priliku raditi na projektima za velike internacionalne klijente unutar renomirane kreativne agencije McCanna, konkretnije Momentuma, sestrinske agencije za iskustveni marketing, evente i brend aktivacije.

Mislim da je taj period za mene bio ključno razvojno iskustvo jer sam dobio mnogo jasniju, veću i kompleksniju sliku svojih mogućnosti, same profesije i realnoga tržišta na kojemu one egzistiraju. Agencija mi je dala metodologiju, disciplinu, odgovornost i samopouzdanje te priliku za brušenje senzibiliteta za najraznovrsnije projekte, a još bitnije za ljude koje zovemo klijenti. Da pojasnim, za mene dobar dizajner prvenstveno treba imati smisao za komunikaciju s klijentima, prepoznavanje njihovih potreba te pravilno artikuliranje željenoga cilja u kreativnu poruku u formi funkcionalno-estetske cjeline. Dizajner se treba dobro snalaziti unutar svakog tima i biti u potpunosti integriran u proces.

U svakoj situaciji treba prepoznati potencijal za doradu, unapređenje ili inovaciju. Rad u agenciji, sve njegove dobre i loše strane, poprilično mi je ubrzao shvaćanje osobnih profesionalnih afiniteta i ambicija te mi je vrlo brzo postalo jasno da mi kronično nedostaje komponenta smislenosti i korištenja dizajna za društveno dobro, odnosno bavljenje dizajnom u najširem smislu, a koji život uistinu čini boljim, kvalitetnijim i smislenijim. Na neki način prva faza tranzita u freelance sfere bila je iskoristiti agencijska znanja za posve drukčije projekte. Od sudjelovanja na natječajima do organizacije natječaja, participatornih radionica i izložbi.

To sam uspio zahvaljujući suradnji s Mirnom Reinprecht, iz čega se s vremenom izrodila ideja o otvorenom tipu kreativnog studija, a poslije i sam interes za coworking i razvoj zajednice nezavisnih profesionalaca. U tom procesu sam u mnogo situacija htio napustiti agenciju, ali tek zahvaljujući konkretnom radu na aktivnostima inicijative Coworking Croatia shvatio sam enorman i neiskorišten potencijal za daljnju suradnju s iznimnim ljudima i za dolazak do poslova koje ću barem jednim dijelom moći filtrirati. Trebalo mi je više od godinu dana otkada sam donio unutarnju odluku da želim funkcionirati kao freelancer s punim radnim vremenom do trenutka kada se situacija razvila u korist toga da si to mogu i priuštiti.

Koja očekivanja si imao dok još nisi bio freelancer, a kakva su sada nakon prvih nekoliko mjeseci?

Svjestan teške ekonomske situacije u zemlji nisam imao prevelika očekivanja ili naivne snove kako će odjednom sve postati lako, šarenije i kako ću biti slobodan te punoga novčanika. Ono što sam imao bila je velika želja i volja da drukčije i smislenije oblikujem svoj profesionalni i društveni život. Sama mogućnost da donosim odluke na koji način ću raditi, za koga ću raditi i postaviti koliko moj rad vrijedi bila mi je dovoljna motivacija da u potpunosti zanemarim “sigurnost” i da se bacim u nepoznato.

Sada nakon više mjeseci freelance operiranja došao sam do novih iskustava zbog kojih daleko bolje mogu razumjeti neke stvari o kojima sam govorio u sklopu Coworking Croatia aktivnosti i zbog kojih smo na kraju krajeva i odlučili pokrenuti udrugu Hrvatsko društvo nezavisnih profesionalaca. Činjenica je da je nezavisno poslovanje, odnosno freelancing, poprilično siva pravna kategorija te da još uvijek vlada negativna percepcija freelancera kao “onih koji ne mogu naći posao pa se snalaze kako mogu”, što je naravno daleko od istine. Problema je mnogo, od skepse prema ugovorima, nuđenja isplate na crno koja ide na štetu freelancera, logike da je normalno platiti posao 30 ili čak 60 dana nakon obavljenoga posla, kao i osnovno nerazumijevanje formulacije cijene koja je konstantno previsoka jer nije riječ o firmi, nepostojanje prilagođenog i realnog zakonskog okvira za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ili slučaja porodiljnog, pružanja zaštite pri nemogućnosti naplate… I još mnogo toga.

Srećom, osobno se još nisam susreo s većinom tih problema. Ali da se vratim na bitno. Ključ uspješnosti svakog freelancera visoka je razina usluge koju pruža i što sve ona obuhvaća, kredibilitet koji je stekao kvalitetnim i savjesno isporučenim rezultatom rada te jaka mreža suradnika i klijenata koja omogućuje priljev poslova i prihoda iz više izvora. Danas svatko, bez izuzetka, treba biti spreman na situaciju da svoje znanje, sposobnost i vještinu pretvori u uslugu koju direktno može plasirati na tržište.

S obzirom na to da si i ranije započeo s određenim projektima, imaš li sada više vremena za njih ili si na neki način povezao sve zajedno?  Kao jedan od osnivača projekta Coworking Croatia, iza kojega stoji i tvoje ime, kakvi su dojmovi i očekivanja danas, nakon godinu dana?

Premda konstantno pokušavam sve nekako povezati i prakticiram suradničke metodologije, to nije lak posao. Trenutačno mi je najveći izazov dobro balansirati poslove koji donose zaradu i pokrivaju životne troškove s obavezama koje su nužne da se održavaju i/ili da zažive programske vertikale koje je postavio HDNP tim. Velika prednost proizašla iz bavljenja coworkingom jest da sam upoznao i izgradio kvalitetne odnose sa stvarno velikim brojem iznimnih pojedinaca koji posjeduju iskreni suradnički mentalni sklop. Bitno je imati afirmativne i sposobne ljude oko sebe, jer tako znam da uvijek uokolo cirkuliraju neki poslovi, projekti i prilike te da se mogu na nekoga osloniti kada trebam pomoć, mišljenje ili jednostavno savjet.

Također, jako sam ponosan na svakog člana HDNP tima: Vjekicu Buljan, Katarinu Jurman, Luku Pavličića, Mariju Raos Fitzhugh, Tenu Rebernjak, Bojanu Šantić i Damjana Uzelca. Vlastitim novcem, volonterskim radom, pametnim pregovaranjem i organizacijom, uz velik entuzijazam i visoku razinu energije mislim da smo napravili zaista velik pomak u razumijevanju termina coworking te ujedno izgradili solidnu bazu ljudi koji prepoznaju korist, učinke i vrijednosni sustav ovoga pokreta – hrvatsku coworking zajednicu. To smo ostvarili putem 20 cjelodnevnih Coworking Croatia događanja na 7 lokacija u Zagrebu, nastalih u suradnji s više od 60 profesionalaca te uz mnoga gostovanja u medijima.

Što trenutačno radiš i kakva su ti očekivanja za bližu i dalju budućnost?

Trenutačno puno surađujem s mladim, dinamičnim i energičnim kreativnim kolektivom Rational International kojemu pomažem da podignemo poslovanje na viši nivo, s ciljem dolaska do novih, zanimljivih i hrabrih klijenata koji su spremni dati povjerenje interdisciplinarnom timu sačinjenom od dizajn menadžera, stručnjaka za marketing te kreativaca iz svih segmenata vizualnih komunikacija, interaktivnoga dizajna i videoprodukcije. Paralelno surađujem i s digitalnom agencijom iZone te za njihove veće klijente razvijam kreativne koncepte za online marketinške kampanje. Također s HDNP timom pripremam mnoge nužne dokumente za pravilno postavljanje i funkcioniranje udruge, raspis i poziv u članstvo te plan aktivnosti za 2014. godinu.

Na kraju bih dodao još malo o udruzi i našoj svrsi, jer je upravo ona nešto u čemu vidim svoje dugoročno zadovoljstvo i cilj. HDNP – Hrvatsko društvo nezavisnih profesionalaca strukovna je i članska neprofitna organizacija koja djeluje s ciljem kreiranja, promocije i održavanja zdravog profesionalnog ekosistema za sve nezavisne profesionalce koji djeluju iz Hrvatske. Nezavisnim profesionalcem, poznatijim kao freelancer, smatramo svaku fizičku ili pravnu osobu koja samostalno i neposredno pruža uslugu i/ili dostavlja proizvod naručitelju, a rezultat je savjesnog, vještog i temeljitog načina rada, pri čemu je rad honoriran ili se smatra volontiranjem.

Djelujemo pod geslom ”Nezavisni, ali ujedinjeni!” te dijelimo vrijednosti globalnog coworking pokreta i ekonomije dijeljenja. Putem HDNP programa našim članovima u budućnosti želimo ponuditi zakonsku i operativnu podršku, platformu za edukaciju i profesionalni razvoj, kanale za samopromociju, umrežavanje i poslovne prilike te cjenovno pristupačnu društveno-integriranu uredsku infrastrukturu za svakodnevni rad i/ili sastanke s poslovnim suradnicima i klijentima. Programska komponenta koju trenutačno aktivno provodimo je Coworking Croatia, a paralelno radimo na razvoju Freelance akademije i centra za podršku freelancerima.

 Više informacija o Coworking Croatia možete pronaći na https://www.facebook.com/CoworkingHR ili www.coworking.hr!

cta-planb-3


Propustili ste