Što je content marketing i kome je namijenjen?

Za koga se kreira content marketing? Koje se sve vrste sadržaja mogu kreirati i što korisnici smatraju najvažnijim? Saznajte tajne uspjeha content marketinga i koje sadržaje korisnici preferiraju. Proveli smo malo istraživanje ne bi li došli do odgovora

Svatko tko se ikada bavio community menadžmentom razmišljao je o content marketingu, a da toga možda nije bio ni svjestan. Što je content marketing? Najjednostavnije objašnjeno – originalan i autentičan sadržaj kreiran u dvije svrhe: da privuče pažnju kupca ili korisnika te mu na neposredan način predstavi proizvode i usluge, odnosno da posluži za generiranje komunikacije i interakcije s korisnicima na društvenim mrežama. Dakle, tko god se bavio community menadžmentom te se u nekom trenutku suočio s nedostatkom ili neadekvatnim sadržajem koji će podijeliti na društvenim mrežama i tako započeti kvalitetnu komunikaciju s korisnicima, promišljao je o content marketingu.

Content marketing predstavlja potpuni zaokret u dosadašnjem načinu razmišljanja i promišljanja marketinga, jer u prvi plan stavlja korisnika te shvaća da je odgovaranje na specifične potrebe korisnika prvi i najvažniji zadatak svake kompanije. Danas su korisnici bombardirani tisućama i tisućama marketinških poruka dnevno i borba za pridobivanje njihove pažnje je izuzetno žestoka – već smo vidjeli podatak da će prosječni konzument reklami pored koje prođe na ulici pokloniti 8 sekunda svoje pažnje, radio ili TV reklami (ako ne prebaci postaju ili program) 30 sekunda, dok će za content marketing odvojiti čak 25 minuta svoga vremena.

U čemu je tajna uspjeha content marketinga? Upravo u činjenici što je korisnik na prvome mjestu. Prilikom kreiranja sadržaja postavljaju se ključna pitanja: Što se nudi korisniku? U kojim životnim situacijama su mu ponuđeni proizvodi ili usluge potrebni? Koje informacije su mu potrebne kako bi koristio ponuđene proizvode ili usluge u konkretnim životnim situacijama? Upravo ova identifikacija s korisnikom čini razliku.

No, ne ide samo to na ruku content marketingu. Na njegovoj strani su i vrste sadržaja te platforme na kojima se on može kreirati, kojih je mnogo. No bilo da se odlučite za blogove, iPad magazine, videocaste ili infografike, način na koji prezentirate svoj sadržaj također mora biti prilagođen korisnicima kojima je namijenjen. Potrebno je pratiti što korisnici klikaju, što čitaju, koje pojmove pretražuju i prema tome kreirati odgovarajuću vrstu sadržaja. Ovisno o mogućnostima, dobro je čak pronaći nišne, neuobičajene vrste sadržaja, koje će vas izdvojiti i činiti zanimljivima, a praćenjem i mjerenjem reakcija korisnika ponuđeni sadržaj može se modificirati, prekrojiti i promijeniti kako bi se što više pratile preference korisnika.

Na kraju je važno istaknuti da svrha content marketinga nije izravno promoviranje proizvoda ili usluge, već ovakav tip marketinga poziva korisnike da istraže mogućnosti koje im se nude, a samim time i rješenja. Uz svjež, informativan i zabavan sadržaj do kojega korisnik može doći na regularnoj bazi i koji uvažava njegove potrebe, osigurava se povećana vidljivost te pridobivanje novih i zadržavanje postojećih korisnika. Ako dobro sadržajno uobličite svoju content marketing strategiju, konverzija korisnika u kupce vašega proizvoda ili usluge bit će jednako dobra.

cta-planb-3


Propustili ste