#SOMOborac Social Media savjet #7

Komunikacija sa zajednicom korisnika na društvenim mrežama nije uvijek jednakog intenziteta. Kada će korisnici biti najaktivniji ovisi o specifičnostima brenda o kojem se radi i zajednice koju je okupio, dinamici platforme na kojoj komunicira, tempu objava s kojima privlači pažnju na sebe i poziva korisnike na interakciju, oglašavanju koje podiže vidljivost brenda… Praćenjem tih elemenata […]

Komunikacija sa zajednicom korisnika na društvenim mrežama nije uvijek jednakog intenziteta. Kada će korisnici biti najaktivniji ovisi o specifičnostima brenda o kojem se radi i zajednice koju je okupio, dinamici platforme na kojoj komunicira, tempu objava s kojima privlači pažnju na sebe i poziva korisnike na interakciju, oglašavanju koje podiže vidljivost brenda…

Praćenjem tih elemenata moguće je predvidjeti kada će zajednica biti najaktivnija i prognozirati vrijeme kada dežurni community menadžer mora biti u stanju opće pripravnosti. Profile na društvenim mrežama nikad ne treba ostaviti bez nadzora, no u trenutcima u danu i tjednu kada dolazi do vrhunaca u interakciji community menadžer mora biti na raspolaganju zajednici i odgovarati na sva njena pitanja i zahtjeve.

Inače ćete ostaviti dojam suprotan od željenog. Ako i ne znate odgovor na postavljeno pitanje, ponekad je i “Javit ćemo vam se čim nešto saznamo” dovoljno da bi korisnik znao da ste ga odmah saslušali i da radite na tome da mu pomognete. Naravno, sve ovo se ne odnosi na situacije krize.

Također, predviđeni vrhunci u interakciji povoljni trenutci za plasiranje sadržaja kako bi poslane poruke inicijalno vidio što veći broj korisnika.

cta-planb-3


Propustili ste